KLAUZULA INFORMACYJNA

I. Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Albero Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000592407, NIP 527.275.22.02, zwana dalej Administratorem Danych Osobowych. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@alberoinvest.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
W związku z zakresem działalności deweloperskiej Administrator Albero Invest Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w różnych celach, ale zgodnie z prawem. W związku z tym Administrator informuje w jakich celach przetwarzane są Pani/Pana dane wraz z podstawami prawnymi.
a) Na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679, w celu: wypełnienie formularza internetowego
b) W celu zawarcia umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679, przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres mailowy
c) W celu spełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679, przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres mailowy
d) W celu realizacji uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679 (np. cel marketingowy, cel analityczny) przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres mailowy

III. Prawo wycofania zgody
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
W celu wycofania zgody należy wysłać maila bezpośrednio do Administratora na adres biuro@alberoinvest.pl
2. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

IV. Wymóg podania danych osobowych
1. W niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne dla zawarcia umowy oraz jej realizacji.
2. Podanie niektórych danych osobowych może wynikać z obowiązku prawnego.
3. Podanie niektórych danych osobowych jest dobrowolne.
4. Wymóg podania danych jest różny w zależności od rodzaju świadczonych usług i Pana/Pani oczekiwań.
5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

V. Odbiorcy danych osobowych
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) Upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądu i organy państwowe),
b) Świadczące usługi informatyczne
c) Biorące udział w procesie sprzedaży oraz przeniesienia własności
2. Administrator informuje, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych jest rozpatrywany pod katem zgodności z przepisami prawa.
3. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych
Odnośnie okresów przetwarzania danych osobowych informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez następujące okresy:
a) W przypadku zgody – do czasu cofnięcia zgody lub
b) W przypadku umowy – przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów, przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

VII. Prawa osób których dane są przetwarzane
1. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (uzupełnienia czy też poprawienia), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych osobowych.
2. Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw stosowne żądanie należy kierować do Administratora na adres: biuro@alberoinvest.pl

VIII. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych klikając Tutaj

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym ofert, drogą elektroniczną (e-mail, SMS, MMS) od spółek z Grupy Albero.
  I consent to receive marketing information, including offers, via voice telephone calls from Albero Group companies.

  The list of Albero Group companies is available at this link.

  I may withdraw my consent at any time. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the acts performed on the basis of consent before its withdrawal.

  Information about the processing of personal data
  Find out more about the project

  Modern House   Przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych klikając Tutaj

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym ofert, drogą elektroniczną (e-mail, SMS, MMS) od spółek z Grupy Albero.
   I consent to receive marketing information, including offers, via voice telephone calls from Albero Group companies.

   The list of Albero Group companies is available at this link.

   I may withdraw my consent at any time. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the acts performed on the basis of consent before its withdrawal.

   Information about the processing of personal data

    


   Ta strona używa plików cookies. Jeżeli nie blokujesz tych plików w swojej przeglądarce, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Więcej informacji o plikach cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce znajdziesz w naszej POLITYCE COOKIES. View more
   Zgadzam się