Information about the processing of personal data

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) („RODO”), w związku z zebraniem Państwa danych osobowych przekazujemy, następujące informacje:

 1. KTO ADMINISTRUJE PANI/PANA DANYMI OSOBOWYMI

  Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Spółki z Grupy Albero Invest, których wykaz znajduje się tutaj, każda z siedzibą w Warszawie oraz adresem przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa („Albero”).
 1. JAKIE SĄ UZGODNIENIA MIĘDZY WSPÓŁADMINISTRATORAMI

  Albero Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka z Grupy Albero Invest, będzie odpowiadała za obsługę Pani/Pana zapytań i żądań związanych z realizacją Pani/Pana praw, o których mowa w pkt. 7 poniżej.

  Niezależnie od uzgodnień może Pani/Pan wykonywać przysługujące Pani/Panu prawa wobec każdego ze współadministratorów.

  Treść uzgodnień między współadministratorami jest dostępna na żądanie osoby, której dane dotyczą, skierowane na adres mejlowy biuro@alberoinvest.pl.
 1. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ?

  Kontakt z Albero jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@alberoinvest.pl

  Albero powołało inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: IOD@alberoinvest.pl
 1. W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  a) w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, w ramach podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  b) w celach marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji marketingowych i analityki związanej z marketingiem, w ramach prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym informacja marketingowa będzie przesyłana tylko w przypadku, gdy wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na przesyłanie takich informacji, zgodnie z przepisami regulującymi świadczenie usług drogą elektroniczną oraz prawa telekomunikacyjnego.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi kontakt i odpowiedź na Pani/Pana zapytanie.
 1. CZY PANI/PANA DANE OSOBOWE SĄ KOMUŚ UDOSTĘPNIANE?

  Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym na rzecz Albero usługi teleinformatyczne i marketingowe.
 1. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE?

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego lub wniosku o usunięcie danych.
 1. JAKIE SĄ PANI/PANA PRAWA?

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

  Po wycofaniu zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego konsultanci Albero nie będą mogli kontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia informacji marketingowych, a Pani/Pana dane zostaną usunięte z baz danych Albero.

  Ma Pani/Pan prawo do dostępu do własnych danych osobowych, uzyskania informacji o ich przetwarzaniu, prawo do sprostowania tych danych, które są̨ nieprawidłowe, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

  W celu realizacji Pani/Pana praw należy skontaktować się z Albero wysyłając mejla na adres biuro@alberoinvest.pl.

  Ma Pani/Pan również prawo do bycia zawiadomionym przez Albero o naruszeniu ochrony Pani/Pana danych osobowych, jeżeli powoduje to wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności. 

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane są nieprawidłowo przetwarzane.
 1. O CZYM JESZCZE POWINNA PANI/PAN WIEDZIEĆ?

  Albero w ramach marketingu bezpośredniego prowadzi profilowanie w celu przesyłania Pani/Panu ofert najbardziej dopasowanych do Pani/Pana potrzeb. Profilowanie nie wiąże się jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji.

  Albero nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych klikając Tutaj

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym ofert, drogą elektroniczną (e-mail, SMS, MMS) od spółek z Grupy Albero.
  I consent to receive marketing information, including offers, via voice telephone calls from Albero Group companies.

  The list of Albero Group companies is available at this link.

  I may withdraw my consent at any time. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the acts performed on the basis of consent before its withdrawal.

  Information about the processing of personal data
  Find out more about the project

  Modern House   Przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych klikając Tutaj

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym ofert, drogą elektroniczną (e-mail, SMS, MMS) od spółek z Grupy Albero.
   I consent to receive marketing information, including offers, via voice telephone calls from Albero Group companies.

   The list of Albero Group companies is available at this link.

   I may withdraw my consent at any time. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the acts performed on the basis of consent before its withdrawal.

   Information about the processing of personal data

    


   Ta strona używa plików cookies. Jeżeli nie blokujesz tych plików w swojej przeglądarce, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Więcej informacji o plikach cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce znajdziesz w naszej POLITYCE COOKIES. View more
   Zgadzam się