BLOG

Formalności po zakupie mieszkania – jak się przygotować?

Podpisałeś akt notarialny domu, co kończy etap poszukiwań, negocjacji i ewentualnego ubiegania się o kredyt. Gratulacje! Jednak to nie koniec formalności. Przed Tobą kolejne sprawy urzędowe, które trzeba załatwić już po podpisaniu umowy. Jakie? Poznaj przygotowaną przez nas listę formalności po zakupie mieszkania, a niczego nie przeoczysz.

Formalności po zakupie mieszkania. Odbiór techniczny

Niezależnie od tego, czy kupiłeś mieszkanie z rynku pierwotnego, czy na rynku wtórnym, musisz przeprowadzić odbiór techniczny, po którym trzeba spisać protokół. W tym dniu do własnego M możesz przyjść z zaufanym fachowcem lub inspektorem nadzoru budowlanego, który potrafi ocenić jego stan i jakość wykończenia.

W trakcie odbioru zwróć uwagę na ewentualne wady fizyczne, np. błędy w instalacjach, wilgoć, brak szczelności okien. W przypadku mieszkania od dewelopera sprawdź też, czy jego stan techniczny zgadza się z tym, co zagwarantował w umowie.

Następnie w protokole zdawczo-odbiorczym mieszkania z rynku wtórnego wymień i opisz znajdujące się w nim sprzęty, a także podaj stan liczników mediów na dzień jego przekazania. Z kolei w protokole po odbiorze mieszkania od dewelopera zapisz sposób i termin usunięcia ewentualnych usterek, które stwierdziłeś.

Wiesz już, na co powinieneś zwrócić uwagę w trakcie odbioru technicznego. Teraz sprawdź, jakie inne formalności po zakupie mieszkania musisz załatwić.

Formalności po zakupie mieszkania z rynku wtórnego

Akt własności domu z rynku wtórnego, który podpisałeś, potwierdza, że należy on do Ciebie. O tym fakcie musisz poinformować odpowiednie instytucje, a także uregulować opłaty i podpisać nowe umowy. Co dokładnie trzeba zrobić?

Po zakupie mieszkania z rynku wtórnego powinieneś:

 • złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej

 • opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych

 • skontaktować się ze wspólnotą lub spółdzielnią mieszkaniową

 • opłacić podatek od nieruchomości

 • zgłosić zakup mieszkania we właściwym urzędzie gminy lub miasta

 • wystąpić do dostawców mediów o przepisanie umów.

A jeśli kupiłeś mieszkanie na kredyt, dodatkowo musisz dostarczyć akt własności domu do banku, który uruchomi finansowanie.

Zwykle w przypadku mieszkania z rynku wtórnego nie trzeba składać wniosku o założenie księgi wieczystej do sądu wieczystoksięgowego. Najczęściej lokale z drugiej ręki już ją mają, więc musisz tylko wnioskować o wpisanie do niej Ciebie jako nowego właściciela.

A jeśli mieszkanie nie ma założonej księgi wieczystej, możesz to zrobić w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Założenie księgi kosztuje 100 zł, a wpis własności – 200 zł.

Ponadto musisz odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) z tytułu nabycia nieruchomości. Wynosi on 2% jej wartości (więc przypadku mieszkania w cenie 600 tys. zł będzie to 12 tys. zł). W praktyce zajmuje się tym notariusz, w którego obecności podpisałeś umowę kupna mieszkania. Wystarczy przekazać mu odpowiednią kwotę, a on odprowadzi ją do właściwego urzędu skarbowego w Twoim imieniu. Ponadto wyśle odpis aktu notarialnego, który potwierdza własność.

Kolejna sprawa do załatwienia to kontakt ze wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią, którą musisz poinformować o zakupie mieszkania. Aby go potwierdzić, przedstaw dokument tożsamości, akt własności lokalu i protokół zdawczo-odbiorczy. Ponadto musisz zadeklarować liczbę osób, które będą mieszkać w zakupionym mieszkaniu. Na tej podstawie administracja wyliczy wysokość opłaty za wywóz śmieci. Dowiesz się też, kiedy musisz płacić czynsz i ile wynosi.

Ponadto musisz zgłosić zakup mieszkania do właściwego urzędu gminy lub miasta. Wtedy będziesz widniał jako jego aktualny właściciel i płatnik podatków. Na przekazanie tej informacji masz 14 dni od daty podpisania aktu notarialnego. Jeśli nie wypełnisz tego obowiązku w terminie, możesz otrzymać karę grzywny w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W urzędzie miasta lub gminy otrzymasz też informację o kwocie podatku od nieruchomości, który będziesz płacić co roku. Jego wysokość zależy od powierzchni mieszkania i obowiązującej w danej gminie stawki. Pamiętaj: obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia kolejnego miesiąca po nabyciu nieruchomości.

Następna formalność, którą powinieneś załatwić, to podpisanie umów z dostawcami mediów (prądu, gazu, telewizji, internetu itp.). Aby to zrobić, wystarczy przedstawić umowę kupna mieszkania i protokół zdawczo-odbiorczy. Ten drugi dokument powinien zawierać informacje o stanie liczników mediów, który jest podstawą do naliczania opłat. Zazwyczaj przepisanie licznika trwa kilkanaście dni.

A jeśli kupiłeś mieszkanie z rynku wtórnego na kredyt hipoteczny, po podpisaniu aktu własności domu musisz go dostarczyć do banku wraz z dokumentem, który potwierdza, że złożyłeś wniosek o ustanowienie hipoteki na jego rzecz. Wtedy bank uruchomi kredyt i wpłaci środki finansowe na konto bankowe osoby, która sprzedała Ci mieszkanie.

Poza tym, jeśli kupiłeś mieszkanie na kredyt, musisz złożyć wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Kupno mieszkania od dewelopera. Formalności

Jeśli kupiłeś mieszkanie od dewelopera, nie musisz płacić podatku od czynności cywilnoprawnych. Dlaczego? Zwykle w cenę jest już wliczony podatek VAT (pokrywa go firma jako jego płatnik), a nie opodatkowuje się podwójnie tego samego lokalu mieszkalnego.

Ponadto w tym przypadku wiele formalności załatwia firma deweloperska i notariusz. Przykład? Gdy podpiszesz umowę przenoszącą własność, która wyodrębnia Twój lokal mieszkalny z księgi wieczystej całej inwestycji, to urzędnik złoży do sądu wieczystoksięgowego wniosek o założenie i wpis do KW.

Natomiast formalności po kupnie mieszkania od dewelopera, które musisz sam załatwić, to:

 • opłata podatku od nieruchomości

 • podpisanie umów z dostawcami mediów.

Aby ustalić wysokość podatku od nabytej nieruchomości, zgłoś się do odpowiedniego urzędu gminy lub miasta. Masz na to 14 dni od dnia podpisania umowy przenoszącej własność.

Zastanawiasz się, co z umowami na dostawę mediów w przypadku mieszkania z rynku pierwotnego? Wszystko zależy od tego, czy przed sprzedażą deweloper założył w nim liczniki.

Jeżeli to zrobił, ich stan powinien być wpisany do protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania jako podstawa do naliczania opłat za media nowemu właścicielowi. Natomiast jeżeli deweloper nie założył liczników przed sprzedażą, musisz sam zgłosić się do wybranych dostawców mediów z aktem własności mieszkania. Ten dokument będzie podstawą do zawarcia umowy na dostawę prądu, gazu czy internetu.

Kupno mieszkania. Formalności dodatkowe

Poza formalnościami, które wymieniliśmy wyżej, po zakupie mieszkania (niezależnie od rynku) powinieneś też:

 • zameldować się

 • wymienić dokumenty osobiste

 • poinformować o zmianie adresu, np. bank

 • ubezpieczyć lokal.

W Polsce istnieje obowiązek meldunkowy na pobyt stały lub czasowy. Ponieważ zakup mieszkania zwykle wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania, powinieneś zameldować się w nim we właściwym dla jego położenia urzędzie gminy lub miasta. Aby to zrobić, musisz wypełnić odpowiedni wniosek i przedłożyć akt własności domu.

W związku ze zmianą miejsca zamieszkania musisz też wymienić dokumenty, na których jest ono podane. O nowym adresie do korespondencji poinformuj też pracodawcę, operatora telefonii komórkowej, bank i właściwy urząd skarbowy.

Pamiętaj też, aby ubezpieczyć mieszkanie.

Jeśli kupiłeś je za gotówkę, nie masz takiego obowiązku, ale – zdaniem specjalistów od nieruchomości – warto to zrobić. Tak zabezpieczysz się na wypadek kosztownych szkód czy nagłych zdarzeń losowych, tj. pożar, włamanie, zalanie.

Natomiast jeżeli kupiłeś mieszkanie na kredyt, jego ubezpieczenie to Twój obowiązek. Dlaczego? Zwykle bank wymaga od kredytobiorcy zawarcia umowy z ubezpieczycielem z cesją (przekazaniem praw do odszkodowania) na jego rzecz.

Zalety willi na Wilanowie

Już wiesz, jakie sprawy trzeba załatwić po kupnie mieszkania od dewelopera. Gdy podpiszesz akt notarialny, który potwierdzi zakup jednej z naszych willi miejskich na Wilanowie, przeniesiemy na Ciebie prawo własności. Następnie będziesz mógł zrealizować obowiązkowe i dodatkowe formalności krok po kroku.

A dlaczego proponujemy Ci tę inwestycję Albero Invest?

Rumiana House to 4 wille, które przyciągają wzrok awangardową architekturą. Te domy mają futurystyczne i minimalistyczne bryły, duże powierzchnie szklanych płaszczyzn (panoramiczne okna, balustrady), tarasy na dachach. Ponadto nieruchomości łączą cechy wysokiej klasy apartamentowca i domu jednorodzinnego, ponieważ mają ogrody i dwustanowiskowe garaże z oddzielnym wjazdem.

Atutem Rumiana House jest też położenie. Ta inwestycja znajduje się blisko centrum Warszawy (dojazd samochodem zajmuje tylko 30 minut). Po mieście mieszkańcy Wilanowa mogą poruszać się nie tylko autem, ale i autobusami, tramwajami, metrem. Dlaczego jeszcze warto zamieszkać w tej dzielnicy? Jest spokojna i bezpieczna, wyróżnia się niską przestępczością.

Jeśli chcesz poznać inne zalety willi na Wilanowie, zadzwoń do biura sprzedaży Albero Invest. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania, rozwieją ewentualne wątpliwości i przedstawią pozostałe walory Rumiana House. Do usłyszenia.

Powrót