BLOG

Wpis do księgi wieczystej – czym jest i jak go dokonać?

Znalazłeś idealne lokum i podpisałeś umowę kupna mieszkania? Wpis do księgi wieczystej to jeden z pierwszych Twoich obowiązków jako właściciela nieruchomości. Czym jest i czemu służy? Jak wypełnić wniosek o wpis do księgi wieczystej? Ile kosztuje? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym tekście. Dzięki nim załatwisz sprawę szybko i bez problemu.

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta (KW) opisuje stan prawny nieruchomości (wskazany w niej stan uważa się za faktyczny). Ma akta, do których składa się wszystkie dokumenty i pisma dotyczące mieszkania lub domu.

Dlatego, jeśli chcesz kupić nieruchomość, obowiązkowo zapoznaj się z treścią jej księgi wieczystej. Zrób to jeszcze przed podpisaniem umowy przedwstępnej lub umowy kupna, ponieważ tylko tak sprawdzisz, czy transakcja jest bezpieczna. To ważne, gdyż wiele nieruchomości nie ma uregulowanego statusu prawnego, np. z powodu zaniedbania.

Księga wieczysta jest też niezbędna, gdy chcesz wziąć kredyt (kredytobiorca dokonuje wpisu hipoteki do KW). Dlaczego? Bank, który udzieli Ci finansowania, musi mieć zabezpieczenie na wypadek, gdybyś przestał je spłacać. W tym przypadku wpis do księgi wieczystej jest formalnym udokumentowaniem wierzytelności hipotecznej.

A czego dowiesz się z treści księgi wieczystej? Ten rejestr składa się z 4 działów. Każdy z nich zawiera inny rodzaj informacji: 

 • dział I KW informuje o położeniu (adres i numer działki), powierzchni (liczba pomieszczeń i kondygnacji) i przeznaczeniu nieruchomości;
 • z działu II KW dowiesz się, kto jest właścicielem nieruchomości (może być ich kilku); mogą to być też dane osobowe jej wieczystego użytkownika;
 • dział III KW obejmuje prawa i roszczenia dotyczące nieruchomości; chodzi o obciążenia domu lub mieszkania, tj. służebności gruntowe, np. służebność drogi koniecznej, która przebiega przez działkę;
 • natomiast dział IV KW zawiera wpisy do hipotek, czyli informacje o wysokości ewentualnego obciążenia nieruchomości.

Akt notarialny a wpis do księgi wieczystej

Zastanawiasz się, jaki jest związek pomiędzy aktem notarialnym a wpisem do księgi wieczystej? Akt notarialny jest potrzebny (jako podstawa) do tego, aby dokonać wpisu do KW w przypadku zakupu nieruchomości, np. mieszkania.

A czym różnią się te pojęcia? Akt notarialny jest dokumentem urzędowym, który stwierdza, że np. kupiłeś mieszkanie, natomiast wpis do księgi wieczystej to specyficzna forma orzeczenia sądowego. Ma on tylko charakter deklaratywny, co znaczy, że nie tworzy nowego stanu prawnego, ale go potwierdza.

Jak sprawdzić księgę wieczystą?

Każda nieruchomość ma księgę wieczystą o unikalnym numerze. Jeśli go znasz, bez problemu sprawdzisz jej treść, ponieważ jest ogólnodostępna i jawna. Jak to zrobić?

Księgę wieczystą sprawdzisz: 

 • w sądzie rejonowym,
 • w internecie (w systemie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych).

Na podstawie niepowtarzalnego numeru księgi wieczystej sprawdzisz jej papierową wersję w wydziale ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Zrobisz to w obecności jego pracownika.

Natomiast dostęp do elektronicznej księgi wieczystej uzyskasz za pośrednictwem strony internetowej ekw.ms.gov.pl (w odpowiednim miejscu musisz wpisać jej numer). To system aktualizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jeśli podpisałeś umowę kupna mieszkania, wpis do księgi wieczystej to Twój obowiązek. Jako właściciel musisz niezwłocznie złożyć wniosek o ujawnienie w niej swojego prawa. Dlaczego? Żeby zapewnić zgodność stanu prawnego w KW ze stanem rzeczywistym, zachować bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami i zabezpieczyć kredyt hipoteczny. Jest to ważne ze względu na status nieruchomości (jako miejsca do życia i mieszkania), a także jej wartość. W przypadku wielu rodzin dom czy mieszkanie to najcenniejsza „rzecz” w całym majątku.

Jeśli nie ujawnisz prawa własności, grozi Ci grzywna w wysokości od 500 do 10 000 zł. Żeby uniknąć tej kary finansowej, bezzwłocznie złóż wniosek o wpis do księgi wieczystej. Sprawdź, jak go przygotować.

Jak złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Sąd dokonuje wpisu do księgi wieczystej na wniosek i w jego granicach. Taki wniosek może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, uprawniony wierzyciel lub notariusz.

Wpis do KW zmienia jej treść. Musisz o niego wnioskować nie tylko wtedy, gdy podpisałeś umowę kupna mieszkania. Wpis do księgi wieczystej to Twój obowiązek także w sytuacji, gdy:

 • skończyłeś budować dom
 • nabyłeś spadek
 • podpisałeś umowę najmu lub dzierżawy
 • ustanawiasz hipotekę lub ją usuwasz, ponieważ całkowicie spłaciłeś kredyt hipoteczny (wpisem do księgi wieczystej jest też wykreślenie)
 • chcesz ustanowić służebność przesyłu bądź służebność drogi koniecznej
 • dzielisz nieruchomość gruntową na kilka działek
 • chcesz sprostować wpis w księdze wieczystej
 • chcesz uaktualnić lub zamknąć księgę wieczystą
 • chcesz przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności.

Jak to zrobić?

Musisz wypełnić 2 egzemplarze urzędowego formularza KW-WPIS, który jest dostępny w sekretariacie sądu i na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (do pobrania). Zrób to czytelnie, starannie i drukowanymi literami. W odpowiednim polu zaznacz, że Twój wniosek dotyczy wpisu prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipotek.

Ponadto we właściwych miejscach tego formularza wpisz: 

 • numer księgi wieczystej, w której chcesz dokonać wpisu;
 • dane sądu i wydziału wieczystoksięgowego (właściwego dla położenia Twojej nieruchomości);
 • treść żądania (o co wnosisz), np. “Wnoszę o wpisanie w dziale IV księgi wieczystej o numerze A hipoteki do kwoty B PLN (kwota słownie), która została ustanowiona na rzecz banku C w Warszawie”;
 • Twoje dane jako wnioskodawcy;
 • dane banku;
 • listę dokumentów, które załączasz jako podstawę wpisu.

Które dokumenty musisz dołączyć do wniosku o wpis do księgi wieczystej? W zależności od celu wpisu może to być: akt notarialny, orzeczenie sądowe, potwierdzenie spłaty kredytu hipotecznego lub oświadczenie banku o jego udzieleniu. Dla bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami i kredytu hipotecznego muszą to być oryginały lub odpisy uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Po podpisaniu wypełnionego wniosku złóż go osobiście w biurze podawczym Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Nie możesz przesłać tego dokumentu drogą elektroniczną. W ten sposób wniosek może złożyć notariusz (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego).

Teraz musisz już tylko czekać na wpis do księgi wieczystej. Czas oczekiwania wynosi od kilku dni do nawet roku (to zależy od liczby procedowanych wniosków i danego sądu).

W trakcie rozpatrywania Twojego wniosku sąd przeanalizuje jego treść, załączone dokumenty i samą księgę wieczystą (jej treść tworzą wpisy). Jeśli kontrola przebiegnie pomyślnie, sędzia lub referendarz sądowy dokona wpisu do księgi wieczystej w systemie informatycznym w odpowiednich rubrykach, podrubrykach i polach, a następnie zawiadomi Cię o tym.

Pamiętaj, aby (oprócz oryginałów dokumentów) do gotowego wniosku załączyć dowód wpłaty opłaty sądowej. Jeśli chcesz wiedzieć, ile kosztuje wpis do księgi wieczystej, czytaj dalej.

Opłaty za wpis do księgi wieczystej

Cena wpisu do księgi wieczystej zależy od jego rodzaju (sytuacji prawnej, której dotyczy) i wynosi:

 • 200 zł – za wpis w księdze wieczystej: własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego;
 • co najmniej 100 zł – jeżeli Twój wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie (wtedy pobiera się część stałej opłaty, która jest proporcjonalna do wysokości udziału, ale nie mniej niż 100 zł);
 • 150 zł – za wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie: dziedziczenia, zapisu, działu spadku lub zniesienia współwłasności (niezależnie od liczby udziałów w tych prawach).

Stawki opłat za wpis do księgi wieczystej określa ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 Nr 1667 poz. 1398 z późn. zmianami).

Odpowiednią kwotę możesz wpłacić osobiście w kasie sądu rejonowego lub przelewem na jego rachunek. Jeśli przygotowanie i złożenie wniosku powierzysz prawnikowi, zapłacisz więcej. Cena takiej usługi zależy od miejscowości i notariusza (wynosi od 200 do 1 tys. zł).

Ponadto, w związku z zaistniałą czynnością cywilnoprawną, np. ustanowieniem hipoteki czy podpisaniem umowy kupna-sprzedaży, musisz zapłacić podatek cywilnoprawny w wysokości 19 zł. Masz na to 14 dni.

Zamieszkaj w miejskiej willi na Wilanowie

Już wiesz, jak sprawdzić księgę wieczystą przed kupnem mieszkania. Wiesz też, jak wypełnić wniosek o wpis do księgi wieczystej po transakcji kupna-sprzedaży. Dzięki tym informacjom zrealizujesz swój obowiązek szybko i bez problemu, gdy kupisz jedną z willi na osiedlu Rumiana House w Warszawie.

Dlaczego warto kupić willę na Wilanowie? Inwestycja Rumiana House jest komfortowa, bezpieczna i prestiżowa. Po pierwsze, domy mają dużą powierzchnię – od 238 do 282 m², więc są bardzo przestronne i wygodne w użytkowaniu. Po drugie, wille zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i mieszkańcom, i ich mieniu, ponieważ są wyposażone m.in. w system Smart Home. Po trzecie, domy znajdują się na prestiżowym Wilanowie, niedaleko Pałacu Króla Jana III Sobieskiego i siedzib zagranicznych ambasad.

Jeśli chcesz wiedzieć, co jeszcze oferuje Rumiana House, zadzwoń do biura sprzedaży Albero Invest. Przedstawimy Ci pozostałe zalety willi na Wilanowie i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Zapraszamy do kontaktu.

Powrót