BLOG

Rola notariusza podczas kupna lub sprzedaży nieruchomości

Chcesz kupić lub sprzedać nieruchomość? Aby transakcja była bezpieczna dla obu stron i miała moc prawną, musisz skorzystać z usług notariusza. W tym tekście wyjaśniamy, jakie ten urzędnik ma obowiązki. Tłumaczymy też, ile kosztuje akt notarialny kupna mieszkania i jak przebiega podpisanie umowy w kancelarii notarialnej.

Kim jest notariusz?

Notariusz to funkcjonariusz publiczny (osoba zaufania publicznego). Zgodnie z ustawą “Prawo o notariacie” z 1991 r. jest też prawnikiem, który może sporządzać akty notarialne i dokonywać innych czynności prawnych, np. przygotować akt notarialny kupna mieszkania, prawnie zabezpieczyć intercyzy i testamenty, wnioskować o zmiany w księdze wieczystej. Osobę na to stanowisko powołuje minister sprawiedliwości.

Jakie cechy powinien mieć notariusz? Powinien być m.in. bezstronny i profesjonalny. Co to oznacza w praktyce?

Notariusz zawsze działa zgodnie z prawem. Nie może faworyzować żadnej ze stron transakcji. Każdą z nich musi poinformować o jej prawach i obowiązkach. Ponadto musi dokładnie sprawdzić wiarygodność dokumentów przygotowanych przez kupującego i sprzedającego, czyli np. potwierdzić stan prawny nieruchomości, tj. prawo własności lub rzeczywistą wartość.

Musi też przygotować akt notarialny mieszkania tak, aby był jasny, przejrzysty i czytelny dla obu stron.

Akt notarialny kupna mieszkania a notariusz

Artykuł 158 Kodeksu cywilnego mówi, że umowę przenoszącą własność nieruchomości trzeba sporządzić w postaci aktu notarialnego. To wiarygodny i uznawany za zgodny z prawdą dokument urzędowy, który potwierdza wprowadzenie zmian własnościowych.

W akcie notarialnym mieszkania znajdują się m.in. informacje o tym, kto i komu je sprzedaje, kiedy i za jaką kwotę. Jest w nim też zapis o tym, kiedy sprzedawca przekaże lokum kupującemu. Treść aktu notarialnego uwzględnia także nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza oraz datę jego sporządzenia.

Notariusz nie ustala zakresu tego dokumentu, ponieważ umowę kupna sprzedaży zawiera sprzedający z kupującym, więc jej treść zależy od ich woli. Urzędnik nie rozstrzyga też sporów, dlatego strony transakcji powinny dojść do porozumienia, zanim odwiedzą kancelarię notarialną. Urzędnik tylko potwierdza ich zgodną wolę, a następnie wprowadza zmiany w statusie nieruchomości.

Notariusz ma też obowiązek zabezpieczyć prawa i interesy obu stron transakcji. Ponadto dba o to, aby kupno i sprzedaż przebiegły prawidłowo.

Ten funkcjonariusz publiczny gwarantuje, że zawarta w jego obecności umowa jest ważna. Dlatego, jeżeli umowa kupna i sprzedaży nieruchomości nie zostanie przygotowana przez notariusza w formie aktu notarialnego, transakcja nie będzie miała mocy i skutków prawnych.

W związku z powyższym, jeśli chcesz kupić lub sprzedać mieszkanie, wizyta w kancelarii notarialnej to konieczność. Jak widać, nie można pominąć notariusza w procedurach związanych z obrotem nieruchomościami.

Zwykle notariusza wybiera nabywca przedmiotu czynności prawnej, np. mieszkania.

Jakie dokumenty potrzebne do aktu notarialnego kupna mieszkania?

Notariusz przeprowadza strony przez formalności związane z transakcją kupna sprzedaży nieruchomości. Odpowiednio wcześnie informuje kupującego i sprzedającego o dokumentach, które są potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego mieszkania.

Jako kupujący musisz dostarczyć:

  • umowę majątkową, jeżeli jesteś w związku małżeńskim i masz rozdzielność majątkową ze współmałżonkiem

  • dokumenty bankowe, jeśli zaciągnąłeś kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości.

Z kolei sprzedający nieruchomość musi zgromadzić m.in.:

  • odpis z księgi wieczystej

  • zaświadczenie z administracji o braku zaległości w opłatach

  • akt notarialny mieszkania z informacją, od kogo i kiedy je kupił

  • zaświadczenie z urzędu gminy lub miasta, że aktualnie nikt nie jest w niej zameldowany.

Ponadto, jeśli strony sporządziły umowę przedwstępną, muszą ją dołączyć do dokumentów przygotowanych dla notariusza.

W dniu podpisania aktu notarialnego kupna mieszkania kupujący i sprzedający muszą pokazać dowody osobiste, aby notariusz potwierdził ich tożsamość. Serie i numery tych dokumentów oraz numer PESEL strony podają urzędnikowi wcześniej, ponieważ te dane są potrzebne do przygotowania umowy notarialnej.

Jak przebiega podpisanie aktu notarialnego kupna mieszkania u notariusza?

W kancelarii notariusz odczytuje na głos przygotowany akt notarialny kupna mieszkania po to, aby kupujący i sprzedający zweryfikowali jego treść. Urzędnik musi się upewnić, że strony transakcji rozumieją jego postanowienia i zgadzają się z każdym punktem.

Jeśli jakiś akapit jest niejasny, urzędnik wyjaśnia sens i skutki poszczególnych postanowień umowy. W zależności od okoliczności ma to postać wyjaśnień, ostrzeżeń lub rad.

Gdy kupujący i sprzedający potwierdzą treść aktu notarialnego mieszkania, podpisują go. Notariusz też składa podpis na tym dokumencie urzędowym. Od tego momentu transakcja jest wiążąca dla obu stron, a to oznacza, że jeśli kupujący lub sprzedający nie dopełnią swoich obowiązków, poniosą konsekwencje prawne.

Oryginał umowy notarialnej z trzema podpisami zatrzymuje notariusz, a kupujący i sprzedający otrzymują po jednym wypisie, które mają wartość oryginalnych dokumentów. Urzędnik przechowuje akt notarialny mieszkania przez 10 lat. Po tym czasie dokument trafia do sądowego archiwum.

Po sporządzeniu aktu notarialnego notariusz składa wniosek do właściwego Sądu Rejonowego o zmianę właściciela w księdze wieczystej sprzedawanego mieszkania, a jeżeli nieruchomość jest nowa – o założenie księgi wieczystej. To ostatni obowiązek urzędnika w przypadku transakcji kupna sprzedaży.

Ile kosztuje akt notarialny kupna mieszkania?

Zastanawiasz się, ile zapłacisz za akt notarialny mieszkania? Cena to suma wynagrodzenia notariusza i opłat związanych z wprowadzeniem zmian własnościowych.

Wysokość wynagrodzenia notariusza, czyli taksy notarialnej, zależy od wartości przedmiotu czynności prawnej. Dla każdej transakcji notariusz przygotowuje więc indywidualną wycenę. Na przykład: jeśli wartość nieruchomości wynosi 1-2 mln zł, to maksymalna stawka taksy notarialnej równia się 4770 zł plus 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł.

Górną granicę wynagrodzenia notariusza określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Pozostałe koszty transakcji kupna sprzedaży nieruchomości to m.in.:

  • odpis aktu notarialnego (6 zł za stronę plus podatek VAT)

  • podatek od czynności cywilnoprawnych (2% wartości nieruchomości)

  • założenie księgi wieczystej nieruchomości (150 zł)

  • wpis prawa własności (200 zł) i hipoteki zwykłej (200 zł) do założonej księgi wieczystej.

Przyjęło się (przepisy prawne tego nie określają), że koszty notarialne ponosi kupujący mieszkanie z rynku wtórnego. Jednak czasami strony transakcji ustalają, że pokryją je wspólnie, np. po połowie.

W przypadku mieszkania z rynku pierwotnego najczęściej taksę notarialną płaci nabywca, a podatek od czynności cywilnoprawnych firma deweloperska.

Zamieszkaj w Rumiana House na Niskim Wilanowie

Już wiesz, ile kosztuje notariusz, jakie dokumenty potrzebne do aktu notarialnego kupna mieszkania, jak wygląda wizyta w kancelarii notarialnej. Gdy kupisz jedną z naszych willi miejskich Rumiana House, przeniesiemy na Ciebie własność wybranej nieruchomości w obecności tego funkcjonariusza publicznego.

A dlaczego warto zamieszkać w Rumiana House? To ekskluzywna, a jednocześnie kameralna inwestycja na prestiżowym Niskim Wilanowie. Jako mieszkaniec tej dzielnicy szybko i łatwo dotrzesz do centrum i pozostałych części stolicy. Kolejny plus Niskiego Wilanowa to bliskość terenów zielonych, m.in. rezerwatu przyrody Morysin i Parku Wilanowskiego.

Gdy kupisz jeden z oferowanych domów, zapewnisz sobie i bliskim komfort mieszkania. Wille miejskie Rumiana House mają powierzchnię od 238 do 282 m², podzieloną na jasne, duże i wysokie pomieszczenia. Są więc przestronne, a przez to wygodne w użytkowaniu. Dodatkowo do każdej willi przynależy prywatny taras i ogród.

Domy Rumiana House są też bezpieczne, ponieważ wyposażyliśmy je w Smart Home, który chroni domowników i ich mienie. Jak? W przypadku poważnej usterki lub włamania system uruchamia alarm, który odstraszy złodzieja, lub wzywa firmę ochroniarską.

Aby zadbać o zdrowie klientów i ich rodzin, w Rumiana House zainstalowaliśmy rekuperację z wentylacją mechaniczną, która gwarantuje czyste i świeże powietrze. To skuteczna ochrona np. przed smogiem. Ponadto wille miejskie, które oferujemy, zapewniają mieszkańcom prywatność i intymność dzięki m.in. żywopłotom i gabionom ogrodzeniowym.

Chciałbyś mieszkać na prestiżowym Niskim Wilanowie, w sąsiedztwie Pałacu Króla Jana III Sobieskiego i zagranicznych ambasad? Zadzwoń do biura sprzedaży Albero Invest. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przedstawimy pozostałe zalety kameralnej i ekskluzywnej inwestycji Rumiana House.

Powrót