BLOG

Mieszkaniowy rachunek powierniczy – na czym polega?

Chcesz kupić mieszkanie w trakcie budowy lub na etapie planowania? Boisz się, że deweloper nie ukończy inwestycji i stracisz pieniądze, które w nie zainwestujesz? Rozwiązaniem jest mieszkaniowy rachunek powierniczy. Co to i na czym polega? Przeczytaj nasz tekst do końca, a dowiesz się, jak zabezpieczyć swoje środki na wypadek np. upadłości firmy deweloperskiej.

Rachunek powierniczy. Co to jest i do czego służy?

Rachunek powierniczy to specjalne konto bankowe, które – obowiązkowo – otwiera firma deweloperska, gdy zaczyna budowę inwestycji i sprzedaż mieszkań.

Zadania rachunku powierniczego określa ustawa deweloperska (ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego). Zgodnie z nią gromadzi się na nim wpłaty od nabywcy na poczet przyszłego zakupu jeszcze niewybudowanego mieszkania lub domu.

Jednak przede wszystkim fundusz powierniczy zapewnia przejrzystość (strony mogą monitorować przepływ środków) i bezpieczeństwo pieniędzy nabywcy w transakcji z deweloperem (bank zarządza nimi i sprawuje nad nimi pieczę).

Co ważne, zgromadzone na rachunku powierniczym środki nie należą do firmy (powiernika), ale do jej klienta (powierzającego). W związku z tym deweloper nie ma do tych pieniędzy swobodnego dostępu, czyli nie może ich wypłacać w dowolnym momencie. Co to oznacza w praktyce? Bank zleca przelew pieniędzy na konto dewelopera wtedy, gdy spełni on warunki umowy deweloperskiej, np. ukończy określony etap budowy lub przeniesie prawo własności na nabywcę.

Wyróżnia się dwa rodzaje rachunków powierniczych. Jakie? O tym przeczytasz w kolejnym fragmencie tekstu.

Jakie są rodzaje rachunków powierniczych dewelopera?

Ustawa deweloperska przewiduje dwa rodzaje rachunku powierniczego, które różnią się od siebie sposobem i terminem wypłaty środków. Są to:

  • zamknięty rachunek powierniczy,

  • otwarty rachunek powierniczy.

Czym się charakteryzują?

Zamknięty rachunek powierniczy dewelopera

Zamknięty fundusz powierniczy polega na tym, że deweloper może skorzystać ze zgromadzonych na nim środków, dopiero gdy zakończy inwestycję i wszystkie prace dodatkowe.

W tym przypadku wypłata środków jest więc jednorazowa. Następuje po tym, jak deweloper dostarczy do banku odpis aktu notarialnego, który przenosi prawo własności do mieszkania na nowego nabywcę.

Zamknięty rachunek powierniczy wiąże się z tym, że firma deweloperska musi posiadać własne środki na budowę inwestycji. Ewentualnie może finansować ją kredytem, co często powoduje wzrost kosztów budowanych mieszkań, a więc wyższe ceny ofertowe (ponieważ obejmują koszty zaciągnięcia pożyczki w banku).

Otwarty rachunek powierniczy dewelopera

Z kolei w przypadku otwartego funduszu powierniczego bank na bieżąco wypłaca deweloperowi pieniądze, które klient wpłaca na poczet inwestycji. To znaczy: w trakcie prac budowlanych, w transzach, według harmonogramu zawartego w umowie, np. po tym, jak w terminie ukończy on określony etap budowy.

Według przepisów minimalna liczba transz wynosi 4. Dlaczego? Kwota jednej części nie może przekroczyć 25% całkowitego kosztu inwestycji (a jednocześnie nie może być mniejsza niż 10% całości).

Żeby bank przelał część środków na konto dewelopera, musi on dostarczyć do placówki dziennik budowy z postępami prac budowlanych, które poświadczył kierownik budowy. Następnie przedstawiciel banku z uprawnieniami budowlanymi sprawdza na miejscu inwestycji, czy faktycznie te prace zostały wykonane. Dodatkowo po wypłacie transzy bank może sprawdzić, czy deweloper wykorzystał pieniądze zgodnie z przeznaczeniem, np. zweryfikować wyciągi z kont bankowych lub faktury za zakupione materiały.

Firma deweloperska może prowadzić otwarty rachunek powierniczy w jednym z 3 wariantów. Jakie to rodzaje?

Jak zabezpieczyć otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy?

Ustawa deweloperska przewiduje 3 rodzaje otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Są to:

  • rachunek powierniczy z gwarancją ubezpieczeniową,

  • rachunek powierniczy z gwarancją bankową,

  • i rachunek powierniczy bez zabezpieczenia.

Na czym polegają?

Środki finansowe na rachunku powierniczym z gwarancją ubezpieczeniową są ubezpieczone, więc gdy np. deweloper ogłosi upadłość i nie dokończy inwestycji, klient je odzyska.

Zgodnie z art. 59. Prawa bankowego w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko deweloperowi pieniądze na takim rachunku nie podlegają zajęciu, a gdy ogłosi on upadłość, są wyłączane z masy upadłościowej. Nie wykorzystuje się ich, żeby spłacić zobowiązania dewelopera, a klient nie musi dochodzić swoich praw w trakcie procesu sądowego. Za wypłatę tych pieniędzy odpowiada firma ubezpieczeniowa.

Podobnie działa rachunek z gwarancją bankową. Jednak w tym przypadku to bank wypłaca środki klientowi, gdy deweloper nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.

Natomiast rachunek powierniczy bez zabezpieczenia nie chroni ani praw, ani pieniędzy klienta. To dla niego najbardziej ryzykowne rozwiązanie.

Co ważne, wybierając mieszkanie od dewelopera, nie warto kierować się tylko rodzajem rachunku, który oferuje (to firma wybiera jego wariant i bank, w którym go uruchomi). Istotne jest też: doświadczenie i pozycja dewelopera na rynku nieruchomości, dotychczas zrealizowane inwestycje, zasoby i wyniki finansowe z poprzednich lat. Znaczenie mają także opinie klientów.

Jako Albero Invest należymy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich, który działa na rzecz poprawy warunków realizacji budownictwa. To potwierdza, że dbamy o dobre relacje z klientami i przestrzegamy zasad Kodeksu Dobrych Praktyk. Mamy wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej i inwestycyjnej, a żeby realizować inwestycje, które oferujemy, wykorzystujemy najnowsze technologie i najlepsze materiały.

Tak też było w przypadku osiedla Lipova Living.

Dlaczego warto zamieszkać na osiedlu Lipova Living w Konstancin-Jeziorna?

Lipova Living w Konstancinie to luksusowe osiedle cieszące się piękną okolicą przy dawnej ulicy Jeziorny. Jego nazwa skorelowana jest bezpośrednio z architekturą, gdyż budynki zostały ułożone w zarysowany kształt litery „L”. Lipova to również nazwa powiązana z legendą, według której lipy posadzono z polecenia Napoleona w celu zacienienia dróg, którymi maszerowało wojsko.

Ogromna, ale nieprzytłaczająca przestrzeń zachwyca elegancją i minimalizmem. Prostotę w szczególności potwierdzają klasyczne linie, przez które budynki mają charakter harmonijny i nowoczesny. Dodatkowo, inwestycja zachwyca rozległą, zieloną przestrzenią, dzięki której mieszkańcy mogą oddać się wypoczynkowi od miejskiego hałasu.

Dlaczego warto zainteresować się tą inwestycją?

  • Po pierwsze, całe osiedle jest ogrodzone oraz zabezpieczone monitoringiem, co jest dużą zaletą przede wszystkim dla rodzin z dziećmi.

  • Po drugie, wdrożono nowoczesne rozwiązania, takie jak systemy rekuperacji, dzięki którym mieszkańcy mogą cieszyć się czystym i przefiltrowanym powietrzem.

  • Po trzecie, lokalizacja – osiedle położone jest zaraz obok administracyjnej granicy Warszawy, przez co dojazd do centrum stolicy jest szybki i łatwy.

Lipova Living to również dbałość o szczegóły i odpowiednie doświetlenie, czego w wysokich standardach premium nie mogło zabraknąć. Jasne elewacje z naturalnych materiałów i duże, panoramiczne przeszklenia są nieodłączną kwestią designu całego osiedla.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Lipova Living, umów się z nami na spotkanie w biurze sprzedaży lub na rozmowę – telefoniczną albo on-line.

Powrót