Poniższe zdjęcia prezentują rozpoczęcie realizacji kolejnego etapu budowy – elewacji inwestycji w maju 2017 roku. W tym czasie przeprowadziliśmy również montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej. Na budynkach DE wykonaliśmy roboty tynkarskie, a na budynkach ABC roboty murowe obejmujące ściany osłonowe i międzylokalowe. Na zdjęciach widać również zakończony zakres stropodachów w budynkach. W garażach prowadziliśmy prace po ociepleniowe. Okres ten przypada też na wykonywanie instalacji wewnętrznych.

Powrót do galerii