KLAUZULA INFORMACYJNA FACEBOOK

1. Kto administruje Twoimi danymi osobowymi? 

Współadministratorami Twoich danych osobowych są Spółki z Grupy Albero Invest, których wykaz znajduje się tutaj, każda z siedzibą w Warszawie oraz adresem przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa („Albero”). 

2. Jakie są uzgodnienia między współadministratorami? 

Albero Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka z Grupy Albero Invest, będzie odpowiadała za obsługę Pani/Pana zapytań i żądań związanych z realizacją Pani/Pana praw, o których mowa w pkt. 8 poniżej. 

Niezależnie od uzgodnień może Pani/Pan wykonywać przysługujące Pani/Panu prawa wobec każdego ze współadministratorów. 

Treść uzgodnień między współadministratorami jest dostępna na żądanie osoby, której dane dotyczą, skierowane na adres mejlowy biuro@alberoinvest.pl. 

3. W jaki sposób można się z nami kontaktować? 

Kontakt z Albero jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@alberoinvest.pl 

Albero powołało inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: IOD@alberoinvest.pl 

4. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: 

· promocji naszego wizerunku, informowania o naszej aktywności, informowania o trendach i nowościach w zakresie rynku nieruchomości, 

· promowania naszych usług i produktów oraz informowania o promocjach, 

· poznania Twojej opinii na temat oferowanych przez nas usług, budowania i utrzymania społeczności z nami związanej, 

· w celu komunikacji, w tym odpowiedzi na Twoje pytania za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), umówienia spotkania (kontakt telefoniczny na Twój wniosek); 

· w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, 

· w celu wyświetlania naszych reklam anonimowym dla nas użytkownikom serwisu Facebook. 

Twoje dane przetwarzamy w prawnie uzasadnionym naszym interesie polegającym na marketingu usług i produktów oraz ocenie skuteczności podejmowanych działań w tym zakresie – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) („RODO”). 

Działanie fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w Regulaminie Facebooka. 

Informacje zawarte na Twoim profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook. Twoja aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook. 

5. Jakie rodzaje danych osobowych przetwarzamy? 

Przetwarzamy podstawowe dane identyfikacyjne Facebooka (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych), podstawowe dane identyfikacyjne i informacje w zakresie opublikowanym przez Ciebie na Twoim własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook, zdjęcie profilowe (jeżeli je udostępniłeś), numer telefonu jeżeli wyraziłeś chęć spotkania w naszym terminarzu; treść Twoich komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Twoim adresie e-mail, numerze telefonu, które wskazałeś w związku z okolicznościami naszej korespondencji). 

Przetwarzamy również anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji udostępnionej przez Facebooka stosownie do warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”). Więcej informacji na temat wykorzystania cookies w ramach Facebooka znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/policies/cookies/ . 

Pliki cookie służą również do prezentowania reklam i rekomendowania naszej firmy osobom, które mogą być zainteresowane produktami, usługami czy promowanymi przez nas przedsięwzięciami. Pliki te pomagają nam wyświetlać reklamy i mierzyć ich skuteczność w różnych przeglądarkach i urządzeniach wykorzystywanych przez tę samą osobę. W tym zakresie wykorzystujemy produkty Facebook, które mogą być oparte o profilowanie użytkowników. Nie mamy jednak wpływu na sposób profilowania oraz nie wiemy komu wyświetlają się nasze reklamy. Więcej informacji na ten temat oraz w jaki sposób możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi reklam znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/ads/preferences/ . 

Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, możesz zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation. 

6. Czy Twoje dane osobowe są komuś udostępniane? 

Co do zasady nie udostępniamy Twoich danych innym podmiotom. Powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych agencji reklamowej, która zarządza w naszym imieniu fanpage. Przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu opiera się o gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi prawa i nie naruszało bezpieczeństwa danych. 

Musisz mieć jednak na uwadze, że Twoje dane osobowe są jednocześnie przetwarzane przez administratora portalu społecznościowego Facebook na zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook. 

7. Jaki jest okres przechowywania danych? 

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu. 

W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Ciebie komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie co najmniej do czasu usunięcia ich przez autora. 

Twoje dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych w informacji o ochronie danych osobowych: https://www.facebook.com/about/privacy . 

8. Jakie są Twoje prawa 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz następujące prawa: 

· prawo dostępu do treści przetwarzanych danych; 

· prawo do usunięcia danych; 

· prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego. 

Z niektórych praw możesz skorzystać wykorzystując funkcjonalności Facebooka. Zawsze możesz w tej sprawie skontaktować się z nami lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w pkt. 3. 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.