BLOG

Depozyt notarialny przy zakupie mieszkania

Chcesz kupić mieszkanie, ale boisz się za nie zapłacić, zanim podpiszesz akt notarialny ze sprzedawcą? Możesz realnie zabezpieczyć swoje środki pieniężne. Wystarczy, że ustanowisz depozyt notarialny – ryzyko utraty pieniędzy spadnie niemal do zera. Czytaj dalej, a dowiesz się, na czym on polega i ile kosztuje.

Co to jest depozyt notarialny?

Depozyt notarialny to forma zabezpieczenia interesów stron umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Polega na tym, że notariusz przyjmuje określoną kwotę na przechowanie na specjalnym rachunku powierniczym.

Gdy pieniądze znajdą się już na tym koncie bankowym, bierze on odpowiedzialność za rzetelne i profesjonalne zarządzanie nimi. Takie prawo nadaje notariuszowi ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.

W depozycie notarialnym można przechowywać środki w walucie polskiej lub obcej, ale muszą być powiązane z czynnością, która odbędzie się w kancelarii, np. sporządzenie aktu notarialnego. Można w nim też przechowywać papiery wartościowe (w postaci dokumentu papierowego; nie mogą mieć formy elektronicznej), tj. akcje, obligacje i certyfikaty inwestycyjne, a także ważne dokumenty.

Taki depozyt ustala się w kancelarii notarialnej. Jak przebiega ten proces?

Jak ustanowić depozyt notarialny?

Koszt depozytu notarialnego reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r., które dotyczy maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Wysokość wynagrodzenia notariusza za depozyt zależy od zdeponowanej kwoty i wynosi połowę stawki maksymalnej określonej w paragrafie 3. tego rozporządzenia. Przykładowo za sumę od 10 001 zł do 30 000 zł jest to 310 zł plus 2% od kwoty powyżej 10 000 zł pomnożone przez ½.

Oprócz taksy notarialnej całkowity koszt depozytu obejmuje:

  • 23% podatek VAT
  • opłatę za wypisy aktu notarialnego (6 zł netto za każdą rozpoczętą stronę).

Przykład? Jeżeli więc na poczet kupna mieszkania nabywca wpłaci 300 000 zł, koszt depozytu u notariusza wyniesie 985 zł netto (z podatkiem będzie to 1211,55 zł).

A kto płaci za depozyt notarialny: kupujący czy sprzedający? W przypadku transakcji kupna-sprzedaży mieszkania ten koszt strony mogą podzielić między siebie po równo zgodnie z Ustawą prawo o notariacie (art. 89 paragraf 1 i 2). Jednak nie jest to nakaz.

Depozyt notarialny zabezpiecza pieniądze kupującego w transakcji kupna-sprzedaży. A jakie korzyści przynosi sprzedającemu? Sprawdzisz to w kolejnym fragmencie tekstu.

Depozyt notarialny a ryzyko transakcji kupna mieszkania. 5 korzyści depozytu u notariusza

Dzięki depozytowi notarialnemu obie strony transakcji kupna-sprzedaży mieszkania zyskują spokój, komfort i poczucie bezpieczeństwa. Z czego to wynika?

Po pierwsze, ich interesy i prawa chroni notariusz, czyli rzetelna i bezstronna osoba zaufania publicznego.

Po drugie, notariusz przechowuje środki finansowe na specjalnym koncie bankowym, które służy tylko do celów depozytowych. Jest to rachunek nienaruszalny, czyli funkcjonariusz nie może nim dowolnie dysponować.

Po trzecie, depozytu notarialnego nie można zająć z żadnego tytułu. Jeśli transakcja nie zostanie sfinalizowana, notariusz przeleje przechowywane środki na konto, które wskazał kupujący. W związku z tym nie ma ryzyka, że utraci depozyt.

Po czwarte, depozyt u notariusza eliminuje ryzyko zapłaty fałszywymi banknotami, ponieważ odbywa się bezgotówkowo (notariusz nie przechowuje żywej gotówki).

Po piąte, dzięki depozytowi notarialnemu ryzyko sporów i nieporozumień między stronami transakcji kupna-sprzedaży mieszkania jest minimalne. Dlaczego? Sprzedający ma pewność, że kupujący posiada środki, żeby zapłacić za nieruchomość po podpisaniu aktu notarialnego, ponieważ już je wpłacił na rachunek depozytowy. Z kolei nabywca zyskuje gwarancję, że sprzedawca wypełni postanowienia umowne, np. przeniesie na niego własność.

W związku z tym depozyt notarialny sprawia, że ryzyko związane z niewywiązaniem się ze swoich obowiązków przez kupującego i sprzedającego spada niemal do zera.

Oprócz transakcji kupna-sprzedaży mieszkania jest kilka innych sytuacji, w których warto ustanowić depozyt. Jakie to okoliczności?

Kiedy warto ustanowić depozyt u notariusza?

W depozycie notarialnym nie można przechowywać środków z kredytu hipotecznego. Najczęściej stosuje się go, gdy kupujący finansuje zakup mieszkania w całości lub częściowo z własnych pieniędzy. Tak zabezpiecza swoje interesy przed ewentualnym nieuczciwym postępowaniem drugiej strony tej transakcji.

Ponadto w depozycie u notariusza można przechowywać dokumenty związane z transakcjami nieruchomościami i wartościowymi przedmiotami, które wymagają potwierdzenia autentyczności przez neutralną stronę, czyli notariusza. Funkcjonariusz poświadcza ich stan i zawartość.

Poza tym depozyt u notariusza stosuje się w takich sytuacjach prawnych jak:

  • zabezpieczenie wykonania umowy

  • transakcja międzynarodowa

  • podział majątku wspólnego

  • zniesienie współwłasności

  • zabezpieczenie spadku (zwłaszcza gdy dziedziczy małoletni).

Zamieszkaj na kameralnym i zielonym osiedlu Wawer Park

Nie chcesz już dłużej mieszkać z widokiem na wieżowce i bloki? Chcesz mieć tereny zielone na wyciągnięcie ręki, żeby biernie i aktywnie odpoczywać po pracy? Odpowiedzią na Twoje potrzeby jest Wawer Park. Sprawdź, dlaczego warto zainteresować się tą inwestycją Albero Invest.

Po pierwsze, Wawer Park to kameralne osiedle segmentów w zabudowie bliźniaczej.

Tym samym jest świetną alternatywą dla mieszkań, ponieważ segmenty są od nich tańsze, a ze względu na przynależący teren przypominają dom. Ponadto plusem Wawer Park jest niska zabudowa, czyli przeciwieństwo widoku z okna w centrum miasta.

Nadal trwa sprzedaż kolejnych etapów tej inwestycji przy ul. Zagórzańskiej i Szulczyka, które wybudujemy do września 2024 r. Do wyboru masz komfortowe segmenty o powierzchni od 94 do 102 m² z poddaszem (50 m²), które możesz zagospodarować według potrzeb.

Po drugie, każdy z domów na osiedlu Wawer Park posiada prywatny ogród o powierzchni minimum 116 m².

To wystarczający metraż, aby zorganizować strefę wypoczynku dla dorosłych i strefę zabawy dla dzieci. Ponadto w sąsiedztwie tego osiedla powstaje prywatny park (o powierzchni 1000 m²), dostępny wyłącznie dla jego mieszkańców. To wymarzone miejsce na rodzinny spacer i piknik, poranny jogging czy wieczorną przejażdżkę rowerową.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tej inwestycji Albero Invest? Proponujemy spotkanie w biurze sprzedaży lub wizytę w domu pokazowym na terenie inwestycji – umów spotkanie poprzez rozmowę telefoniczną lub online. Wybierz dogodną formę kontaktu i umów się z naszym specjalistą już teraz, aby poznać wszystkie zalety Wawer Park.

Powrót