EKO

Nasze inwestycje staramy się realizować z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Przekonani jesteśmy, że ma to wpływ nie tylko na globalną poprawę jakości środowiska, ale też na codzienne życie i funkcjonowanie mieszkańców.

W ramach przyjętego programu EKO dla naszych inwestycji sięgamy po następujące rozwiązania:

utrzymujemy odpowiedniej wielkości powierzchnię biologicznie czynną

stosujemy materiały gwarantujące wysoką termoizolacyjność budynków

odzyskujemy wodę deszczową na potrzeby nawadniania lokalnej zieleni

stosujemy antysmogowe filtry węglowe zabezpieczające ochronę na poziomie 98% przed cząstkami pyłu PM10

do oświetlania części wspólnych i zewnętrznych używamy energooszczędnych rozwiązań LED

uzupełniamy zapotrzebowanie budynków w energię elektryczną z pomocą ogniw fotowoltaicznych